Co je ekonomika

Ekonomika – Wikipedie. Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, organizace nebo jednotlivce. Věda, která zkoumá finanční chování subjektů, ....

Úvod do ekonomiky - základní pojmy | EKONOMIKON.CZ. Ekonomika – je souhrn ekonomických činností jako zemědělství, průmysl a služby, probíhajících na určitém území. Ekonomie – je věda o ekonomice, která ....

Ekonomika - Wikipédia. Ekonomika alebo hospodárstvo môže byť: časť (spoločenského) života (súhrn činností a zariadení) zameraná na materiálne udržiavanie a zabezpečovanie ....

Ekonomie a ekonomika, vymezení pojmů. MAKROEKONOMIE – studuje hospodaření velkých ekonomických subjektů, zajímají ji ekonomické souvislosti na úrovni národního a nadnárodního ....

Ekonómia a ekonomika | Ťaháky-referáty.sk. Ekonomika je oblasť spoločenskej praxe, ktorá je zameraná na cieľavedomú hosp. činnosť, ktorej cieľom je výroba, výmena, rozdeľovanie a spotreba materiálny ....

Co je ekonomický statek - Ekonomika Online. 9. březen 2015 ... Mezi základní dělení patří na ekonomický statek vzácný a volný. Ta vzácný považujeme libovolný produkt, kterého je omezené množství..

Základní pojmy :: Ekonomika :: MaturitniOtazky.cz. Charakterizujte ekonomii jako spol. vědu a její základní východisko. Ekonomie – je věda o tom, jak lidé a společnost rozhodují o využití vzácných nebo ....

2. Co je to ekonomie? Pozitivní x normativní vymezení .... 2.1 Adam Smith jako „zakladatel“ ekonomie, kniha „Bohatsví národů“ ... zaznamenané použití slova „ekonomika“ z roku 1440 bylo použito ve významu „řízení ....

Co je to Ekonomika společenství. Ekonomika společenství je projekt, kterého se účastní podniky z 5 kontinentů. Vlastníci podniků, kteří se podílí na projektu, se svobodně rozhodují pro sdílení ....

Je ekonomika USA stále tou nejsilnější na světě? | Outsider Medi. 28. listopad 2014 ... Nečekaně roste i ekonomická moc a především vojenská síla Ruska. Euroatlantický kapitál jde po ohromném území Ruska, které je světovou ....