Filozofická fakulta praha obory

Studijní obory | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze . Studijní obory. FF > Studium > Akreditace, studijní ... Kombinovatelnost oborů. Jednooborové. Dvouoborové ... Univerzita Karlova v Praze nám. Jana Palacha 2.

Filozofická fakulta MU: Programy a obory - Brno. Informace k programům a oborům doktorského studia na FF MU ... 13:59: Obor doktorského studia Česká literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity ....

Seznam vypsaných bakalářských oborů pro ak. rok 2014/15 ... - Ob. Seznam vypsaných bakalářských oborů pro ak. rok 2014/15. FF > Informace pro .... Filozofická fakulta. Univerzita Karlova v Praze nám. Jana Palacha 2.

Filosofická fakulta - UK Praha - KamPoMaturitě.cz. KamPoMaturite.cz a filosofická fakulta UK Praha. Vše k přijímacím ... Přijímací test FF UK,obor: Pedagogika a andragogika- všeobecná část. stáhnout. Velikost: ....

Mám zájem o studium | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy .... Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze je v řadě ohledů jedinečná – nejen délkou ... V akademickém roce 2015/2016 se otevírá nově akreditovaný obor ....

Studijní obory - Ústav translatologie FF UK. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. ... Dvouoborové bakalářské obory vypisované každoročně. Angličtina pro mezikulturní komunikaci. Francouzština ....

Seznam vypsaných bakalářských oborů pro ak. rok 2015/2016 .... 1oborové – studijní obory, které lze studovat pouze jednooborově (uchazeč podává na každý obor samostatnou ... Filozofická fakulta. Univerzita Karlova v Praze.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Wikipedie - Praha. Fakulta také drží primát počtem studijních oborů (přes 150), z nichž však většinu studuje relativně malý počet posluchačů ....

KFS. Studijní obor filmová věda na filozofické fakultě UK. Filmová věda přešla na univerzitní půdu v roce 1968 z FAMU. Následovala tak po několika letech divadelní ....

Seznam fakult vysokých škol v Česku podle oborů – Wikipedie. Fakulty jsou přiřazeny k oborům, v nichž poskytují vzdělání. Obsah. [skrýt]. 1 Společenskovědní obory .... Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha ....