Masarykova univerzita brno psychologie

Katedra psychologie | FSS MUNI. Masarykova univerzita ... Bernhard Strauss, Maria Gilbert, Omar Gelo a řada dalších v Brně. Již brzy. ... Zveme vás účasti na výzkumu Katedry psychologie Fakulty sociálních studií MU, který se týká schopností mužů a žen rozlišovat barvy..

Psychologický ústav. Masarykova univerzita Filozofická fakulta ... Psychologický ústav FF MU získal akreditaci bakalářského studia ... Psychologie se začala přednášet na Filozofické fakultě Masary- kovy univerzity v Brně hned od jejího vzniku v roce 1919..

Katedra psychologie. Kontakty. Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra psychologie. Joštova 10, 602 00 Brno. Tel.: +5 4949 4552. Fax.: +5 4949 1920. E-mail: ....

Filozofická fakulta MU: Psychologie. 18. březen 2014 ... Studium oborů doktorského studijního programu Psychologie na Filozofické fakultě MU. ... Mojmír Tyrlík, Ph.D. (FF MU Brno a IVDMR FSS MU Brno). doc. PhDr. Tomáš Urbánek ... Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

Katedra psychologie. Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. ... Katedra psychologie Pedagogické fakulty MU v Brně vznikla jako ....

Psychologie - Studijní obor. Masarykova univerzita (Brno, Česká republika) ... psychologie je získání znalostí a dovedností, které absolventovi umožní uplatnění v různých oblastech ....

Psychologii na filozofické fakultě v Brně hrozí po 88 letech zán. 4. říjen 2013 ... Oboru psychologie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity vážně hrozí, že od příštího roku nebude moci přijímat nové studenty. Po 88 ....

Masarykova univerzita. Masaryk University (Brno, Czech Republic) ... Psychologie na Filozofické fakultě MU získala akreditaci pro jednooborové bakalářské studium (Czech only)..

Psychologická poradna FSS MU Brno: Úvod. Poradnu provozuje katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v rámci programu Inovace výuky na katedře psychologie. Tazatelům tak ....

Přijímačky na psychologii – Brno, Olomouc, Praha - Psychologie .. Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta, Psychologický ústav. Tady vás u přijímaček čeká písemný test studijních předpokladů (logické úlohy, trochu ....