Masarykova univerzita dálkové studium

Filozofická fakulta MU: Kombinované studium. 6. srpen 2013 ... Bakalářské a magisterské kombinované studium. ... 4 rozlišuje prezenční, kombinovanou a distanční formu studia. Prezenční forma studia ....

Studijní katalog - Kombinované studium - bakalářské programy. Studijní katalog pro akademický rok 2015/2016. Kombinované studium | bakalářské programy. Program: B-PMP Předškolní a mimoškolní pedagogika. Učitelství ....

Studijní programy. Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita. ... Tyto studijní programy jsou organizovány stupňovitě s rostoucím zřetelem na specializaci. ... Ve studiu doktorském se pak student zaměřuje na vědecké bádání v rámci určitého výseku ....

Katedry a oddělení zajišťující výuku | Ekonomicko-správní fakult. Katedra je rovněž garantem mezifakultního magisterského studia s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity ve studijním oboru Matematika-ekonomie, ....

Masarykova univerzita (MU) - Prezenční i kombinované studium .... Informace o škole. Masarykova univerzita byla založena v roce 1919 jako druhá česká univerzita a zakládajícími fakultami byly fakulty lékařská, právnická, ....

Studium a vzdělávání < Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Studium tohoto programu je dvouleté a je realizováno pouze v kombinované formě. K jeho studiu jsou přijímání úspěšní absolventi bakalářských studijních ....

Kombinované studium - oč v něm běží? :: Přijímací řízení .... 2. leden 2010 ... I.K.: Kombinované studium je kombinací dálkového a prezenčního studia. ... I.K.: Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity studuje zhruba ....

Poplatky za kombinované studium. Masarykova univerzita ... Dobrý den, ráda bych se zeptala jak je kombinované studium na ESF obor Managment zpoplatněno? ... V kombinovaném studiu tedy hrozí jen sankční poplatky za prodloužené či další studium, stejně jako ve studiu ....

FAQ | Fakulta informatiky Masarykovy univerzity. FAQ - Časté dotazy. Je možné studovat dálkově na Fakultě informatiky MU? Dálkové studium na Fakultě informatiky není možné. Jaký obor mohu studovat v ....

Co je výhodnější: Prezenční vs. kombinované studium. 21. květen 2012 ... Ani kombinované studium však nemusí být vždycky výhodné, stejně tak ... z finančních důvodů navštěvovat univerzitu ve formě denního studia..