Portál škola online

Škola OnLine - portál > Home. Jan Amos Komenský, učitel národů, se narodil 28. března 1592 na Moravě. Tento den je proto oficiálně považován i za český Den učitelů. Škola OnLine se k ....

Škola OnLine - nejrozšířenější webový školní informační systém. Portál pro základní a střední školy. Fotogalerie a zdroje pro studenty..

Škola OnLine - Přihlášení uživatele do školního informačního sys. Škola OnLine je webový školní informační sytém pro základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, vysoké školy a vzdělávací organizace..

Škola OnLine - portál > Clanky. Jan Amos Komenský, učitel národů, se narodil 28. března 1592 na Moravě. Tento den je proto oficiálně považován i za český Den učitelů. Škola OnLine se k ....

Škola OnLine - Žákovská. Společnost ŠKOLA ONLINE a.s. si vyhrazuje právo změny programových ...... informačním zdrojům společnosti Microsoft, jakými jsou různé portály určené pro ....

Škola OnLine - portál > Videonápovědy. Škola OnLine - portál. Search ... Tvorba jednoduchého vzoru dokumentu · Tvorba vícevrstvého vzoru dokumentu · Zápis dětí do prvního ročníku základní školy..

Plzeňské základní a mateřské školy | Portál základních a mateřsk. Tento webový portál je pomocníkem rodičům, kteří hledají informace o plzeňských základních a ... Škola online ... Chtěli byste se zase vrátit na základní školu?.

Digitální učební materiály - DUMy ke stažení a sdílení na portál. Digitální učební materiály - DUMy ke stažení a sdílení na portálu, který podporuje interaktivní výuku ... VZDĚLÁVEJTE SE ON-LINE. Veskole.cz ... škola; Základní.

Školy měly zahodit třídní knihy a být on-line. Místo toho bojují. 1. říjen 2008 ... Portál Škola OnLine začalo loni v září používat celkem dvacet šest škol, které zřizuje Karlovarský kraj. Slouží jak učitelům a žákům, tak rodičům..

Halada: Projektem \. 10. duben 2006 ... Informační portál Škola OnLine plní svou funkci již čtvrtým rokem. Je zastřešujícím prvkem aplikací Katedra a Žákovská, vstupní branou do ....