Přihlášky na střední školu

Přijímání na střední školy a konzervatoře, MŠMT ČR. Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce ... Přijímací řízení SŠ 2015 * Informace Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání **..

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro škol. Kam podat přihlášku, Přímo řediteli příslušné střední školy. Počet přihlášek na střední školy, 2, 2, 2. Termín 1. kola přijímacích zkoušek, 2. polovina dubna ....

Přihláška ke stažení. 21, Název a adresa středních škol (uvedené v pořadí podle zájmu), Ročník SŠ3). 24, 1. škola: Zkrácené studium. 25, ano1), ne1). 26, Obor vzdělání (kód a ....

Nové formuláře přihlášek ke vzdělávání > Školský portál .... MŠMT vydalo nové vzory přihlášek ke vzdělávání ve střední škole a v konzervatoři platné ve šk. roce 2014/2015. Formuláře přihlášek pro jednotlivé formy ....

přihláška ke stažení. PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ-STUDIU ve střední škole. Forma vzdělávání – denní. Vyplní uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče. Příjmení a jméno ....

Přihlášky na střední školy 2015 | NICM. 6. leden 2015 ... Na podání přihlášky na střední školu sice máte ještě čas až do 15. března, ale pozor na letošní novinky. První změnou, kterou asi málokdo ....

informace k přijímacímu řízení na střední školy 2015/2016. 15. říjen 2012 ... Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy. Návod jak postupovat od vyplnění přihlášky na SŠ, přes přijímací řízení, po odevzdání ....

Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole. Vzor SŠ-denní. Číslo přihlášky. Rodné příjmení3d). Státní občanství. OZP4) (ZPS) ano1) ne1). Ročník SŠ3). Zkrácené studium ano1) ne1). Zkrácené studium..

Přihláška na střední školu - KamPoMaturitě.cz. Formulář přihlášky na střední školy ve formátu PDF. V nouzi si muzete vytisknout a vyplnit, prihlaska je platná i v černobílém provedení. Přihlášky na VŠ, VOŠ v ....

Střední školy – Přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2014/2015 pro ... V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky..