Výuka informatiky

Výuka Informatiky - Informatika - Informace a informatika - Cest. Základy informatiky - Výuka informatiky a informačních technologií..

Informatika. Jednoduché testy z informatiky slouží k procvičování učiva. Lze je použít jako domácí přípravu. 3 Dokumenty ... Zpět na: Úvod - Výukové materiály - Informatika ....

Informatika. 9. únor 2015 ... Mozaika tvoří a koordinuje školní vzdělávací programy, nyní zejména s důrazem na výuku Informatiky na prvním stupni základních škol..

Informatika | ZŠ Habrmanova. Najdete je na adrese: http://informatika-zs8.webnode.cz/. 5. ročník: Prezentace, které si promítáme při hodinách informatiky. Tisknout si můžete 4 stránky na 1 list ....

ZŠ Dobřichovice - Informatika - online testy, ÚKOLY, ÚLOHY .... POMŮCKY A PROGRAMY PRO VÝUKU. 1. Názvy barev a jejich kódy. Kódy v šestnáctkové soustavě a anglické názvy barev pro vytváření webových stránek. 2 ....

Informatika i fyzika stručně, zdarma. Informatika. Základy. klávesnice · kopírování · textový editor. práce se soubory · Windows · úvod inf · tabulkový procesor-teorie,. výuka + pracovní soubory..

www.pripravy.estranky.cz - INFORMATIKA. Fotoalbum. 02 NÁMĚTY DO VV · 03 MATERIÁLY DO VÝUKY ... NA TÉTO STRÁNCE SI MŮŽETE OPAKOVAT PROBRANÉ UČIVO Z INFORMATIKY. 1 - 2 ....

Metodika výuky informatiky na 2. stupni základních škol a středn. 25. září 2010 ... a středních školách z pohledu pedagogické praxe – náměty pro začínajícího učitele. Metodika výuky informatiky na 2. stupni základních škol..

Výuka informatiky - Základní škola a mateřská škola J. Schrotha . Od roku 2003 je v naší škole zavedena rozšiřující výuka informatiky. Předmět je realizován od 5. ročníku a umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně ....

Rozšířená výuka informatiky | ZŠ Pardubice - Polabiny. Rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky má na naší škole již mnohaletou tradicí. Třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky jsou ....