Základní škola jihlava

Základní škola Jihlava | Seifertova 5. Naše škola se zapojila do projektu “Otevřená škola”, ve kterém spolupracuje se Společností pro kvalitu školy a OŠKT jihlavského magistrátu. V projektu budou ....

Základní škola Jihlava, Demlova 32 | Škola, do které stojí za to. 567 323 540, 567 323 529 nebo na e-mailu nosek@zs-demlova.ji.cz , admin@zs-demlova.ji.cz. Bližší informace: letak_pripravna_trida_zsdemlova_15..

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2. Informace pro rodiče, výroční zpráva, výbor SRPDŠ, dotazy a připomínky, rozvrh hodin, suplování a galerie..

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6. Školní řád, Klasifikační řád, třídní schůzky a informační odpoledne pro rodiče s dětmi. Informace pro rodiče ŠKOLNÍ KLUB, ŠKOLNÍ DRUŽINA. Zajímavé práce ....

Úvod - 3D vizualizace. Základní škola Havlíčkova Jihlava - pohodová tvořivá škola..

ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | Neučíme se pro školu, ale pro živo. Škola v přírodě pro prvňáčky začíná 5. 1. 2015 a končí 10. 1. 2015. Odjezd je plánovaný v 8:00 hod. od ZŠ O. Březiny. Příjezd je plánovaný ve 14:00 hod..

Základní škola Jihlava, Kollárova 30 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA AKTUÁLNĚ. ZŠ Jihlava (Kollárova 30) se snaží připravit žáky pro život tak, aby byli úspěšní a samostatní. Ve všech učebnách probíhá vyučování podle učebnic MŠMT a naši ....

Škola pro život - Základní škola T.G. Masaryka Jihlava | Úvod. Základní informace o škole, žácích a pracovnících, historie a budoucnost, provoz družiny a jídelny, omluvenka a vrbička..

ZŠ Křížová, Křížová 33, Jihlava: Základní škola. 1. Termín voleb, funkční období, voliči. Volby do Školské rady při ZŠ Jihlava, Křížová 33 (dále jen ŠR) vyhlašuje ředitelka školy v souladu s § 167 odst. 2 a odst..

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Na Masarykově náměstí byly instalovány vánoční stromečky, které zdobily děti ze všech mateřských a základních škol v Jihlavě. Náš vánoční stromeček má číslo ....