Základní škola praha 6

Základní školy • Praha 6. Praha 6 působí 15 ZŠ zřizovaných obcí, poskytujících povinné základní vzdělání. Zápis do 1. roč. ZŠ probíhá v lednu - únoru každého roku (pro děti, které v něm ....

Základní školy – Praha 6. Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43. Na Okraji 43, Praha ... Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1..

ZŠ a MŠ Emy Destinnové, Praha 6. Školní kreativní soutěž zakončená koncertem k poctě. E. Destinnové ▻. Pomáháme Charitativní trhy, spolupráce se ZŠ speciální, seniory a další aktivity ▻..

ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2: Úvodní stránka. Stránky základní školy v Praze 6, náměstí Svobody 2. Informace o škole, výuka, učitelský sbor, zájmové kroužky, informace..

Základní škola Marjánka - Praha 6. Škola s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy. Informační listy, třídy, kroužky a fotogalerie..

ZŠ Na Dlouhém lánu – O Škole. Stránky ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu. ... Má velký areál školní zahrady a moderní sportoviště. Na 1.stupni je výběr ze dvou typů výuky ... v 5. a 6. třídě mají žáci předmět „Práce s PC“. v učebnách jsou ... spolupráce se ZOO Praha. důsledné třídění ....

Základní škola T. G. Masaryka - Praha 6. Komplex školských zařízení – plně organizovaná ZŠ T.G.Masaryka v Ruzyni, dvoutřídní MŠ Stochovská v ruzyňském areálu, odloučené pracoviště ZŠ ....

ZŠ Bílá. V posledním ročníku základní školy musíme splnit spoustu úkolů. Musíme zvládnout stres ... Stránky tříd. © 2010 Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1..

Úvodní stránka. ZŠ Pod Marjánkou. ... Škola byla postavena podle projektu Atelieru Š Ústavu pro projektování výstavby hlavního města ... Počítadlo. 55665. Visitors Counter ....

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOKOVICE. Základní škola Vokovice nabízí vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Žákům ZŠ Vokovice je k dispozici školní psycholog..